เลขประจำตัว :

Security Code :

มีปัญหาในการใช้ระบบ ติดต่อครูวรวิทย์

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุณา​เปลี่ยน​รหัสผ่าน เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี มาแก้ไขการลงทะเบียน


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2021-06-09)

แจ้งยกเลิกวิชา ของคุณครูพักตรา ขอให้นักเรียนถอนรายวิชาที่เลือก
เนื่องจากคุณครูพักตรา มีกำหนดลาคลอด จึงไม่อาจปฏิบัติการสอนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนที่เลือกเรียนในรายวิชาของครูพักตรา ถอนรายวิชาที่เลือกและเปลี่ยนเป็นวิชาใหม่ครับ

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2021-06-09)

นักเรียน​ที่ไม่พบหน้าจอลงทะเบียน เกิดจากยังไม่มอบตัว
ให้ติดต่อมอบตัวที่ห้องวิชาการนะครับ

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2021-06-09)

แจ้งปัญหา​ที่พบเลขไทย แล้วลงทะเบียนไม่ได้
ให้นักเรียน​กดยกเลิกการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาไทย บนโทรศัพท์​มือถือก่อนนะครับ จึงค่อยลงทะเบียน

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2021-06-09)